top of page
Dr. Still de grondlegger van de osteopathie

Hoewel OSTEOPATHIE, een manuele geneeswijze, al meer dan 100 jaar oud is (grondlegger dr. A.T. Still in de 19 eeuw, zie foto) wordt het in Nederland pas sinds enkele tientallen jaren algemeen meebekend. Er zijn momenteel een paar honderdtal geregistreerde osteopaten in Nederland. In de USA zijn osteopaten tevens ook arts. In Nederland kunnen fysiotherapeuten en artsen gediplomeerd osteopaat worden.

Osteopathie is er op gericht het lichaam binnen de lichaam-geest-eenheid, als dynamische stroom van energie, in balans te brengen. Dr. A.T. Still kwam tot inzicht dat alle lichaamsweefsels een zekere mate van beweging horen te vertonen en dat verlies van deze beweeglijkheid een nadelige invloed heeft op gezondheid.

'OSTEON' staat voor alle weefsels, 'PATHOS' staat voor invoelen (empathie). OSTEOPATHIE is het invoelen van de (beweging van de) weefsels. Een groep cellen in het menselijk lichaam met dezelfde soort functie is een weefsel, zoals spier-, bot-, orgaanweefsel etc. Deze worden alle verbonden door bindweefsel (fasciën), welke een zeer belangrijke rol speelt in de informatiestroom binnen het geheel.

Het in balans brengen van het lichaam, binnen de lichaam-geest-eenheid, vindt plaats door manuele benadering van de gewrichts- en weefselbeweeglijkheid bij hun aandeel in het ontstaan van ziekte verschijnselen. Manueel wil zeggen alleen met de handen. Dat lichaam bestaat uit verschillende systemen die elkaar in evenwicht houden en heeft een natuurlijk vermogen om storingen te verhelpen. Is dit evenwicht verstoord geraakt dan heeft het lichaam vaak hulp nodig om het evenwicht te herstellen. Een osteopaat kan het lichaam daarbij helpen.

Iedereen kan ziekte vinden, het gaat erom gezondheid te vinden

 'Iedereen kan ziekte vinden,....

....het gaat erom gezondheid te vinden!' 

   'Als de toevoerkanalen van het lichaam worden belemmerd

en de levengevende stromen hun bestemming niet volledig bereiken,

dan komt er ziekte'.

(Dr. Still in Autobiography).

Breed onderzoek en afgestemde behandeling

Bij het brede (vraag)onderzoek staan de ziektegeschiedenis, zoals bv. complicaties bij de geboorte, doorgemaakte ziekten, operaties, voedingsgewoonten en overzicht van de huidige klachten centraal. Daarnaast worden weefsels met verminderde beweeglijkheid en verhoogde spanningen opgespoord. De osteopaat is door zijn brede kennis en uitgebreide praktische vorming in staat de minieme bewegingen in het lichaam te voelen en te interpreteren. Ik hanteer, en mijn vertrekpunt is, daarbij de bredere bio-energetische opvatting van osteopathie. De brede anatomische, fysiologische en differentiaal-diagnostische kennis blijft daarbij van essentiëel belang voor de osteopaat! Een osteopaat is goed opgeleid om ernstig van minder ernstig te onderscheiden en weet wanneer hij/zij door moet verwijzen.

Zo gaat de osteopaat op zoek naar de primaire oorzaak van de klacht, uitgaande van de drie volgende systemen: (1) het bewegingsapparaat (gewrichten, spieren, wervels, botten, pezen), (2) de inwendige organen (met bloedvaten, lymfevaten en zenuwen) en (3) het schedel/heiligbeen systeem (met daarin hersenvocht, de vliezen en het zenuwstelsel). Daarbij, uitgaande van de lichaam-geest eenheid, wordt ook nagegaan welke prioriteit (mechanisch, stofwisseling, emotioneel, energetisch) in de afgestemde behandeling noodzakelijk is. De osteopaat kan helpen om een nieuw evenwicht te waarborgen en het natuurlijk herstelvermogen en vitaliteit te (her)vinden die de mens van nature in zich heeft!

Het onderzoek en de behandeling is altijd manueel. Een osteopaat is HBO opgeleid om (met overwegend zachte technieken) beenderen en organen één voor één weer beweeglijk te maken, zodat het lichaam als geheel weer ongehinderd en pijnvrij kan functioneren en zichzelf verder kan herstellen (ook met de nodige emotionele ondersteuning). Hierdoor volgen de behandelingen niet kort op elkaar.

Vrijheid te bewegen, mobiliteit, ruimte, bewustzijn

Veiligheid bij de behandeling blijft daarbij altijd vooróp staan. Omdat osteopathie niet altijd de aangewezen weg is, dient er na gemiddeld 4 behandelingen effect van de behandeling te zijn.

Een aansluitende en meer op artsen en gezondheidswerkers gerichte uiteenzetting over de principes van de osteopathie en een voorbeeld toepassing in de tandheelkunde vindt u in een door Vincent Nijhuis eerder gepubliceerd artikel in het Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde (Jaargang 20, nr. 1, 2004). Klik daarvoor hier (Let wel: de contactgegevens in dit artikel kloppen niet met het huidige).

Ook heeft Vincent Nijhuis een thesis 'Osteopathie & Hoofdpijn' geschreven. Voor een overzicht en samenvatting hiervan, klik hier , voor de thesis zelf klik hier .

Om een afspraak te maken voor osteopathie is geen verwijzing van een arts vereist, wel wordt aangeraden uw arts desgewenst op de hoogte te brengen. Vincent Nijhuis neemt contact op met de arts als hij verdere medische informatie denkt nodig te hebben.

Programma '10 keer Beter' over Osteopathie

6 aug 2012

Wat is Osteopathie? Dr. Steve Sandler PhD DO

(op ned. ondertiteling te zetten)

Osteopathie, een gezond perspectief!

bottom of page